Klasseindelning

BSK Myggstikk Cup har i 2018 følgende klasseinndeling


  • Klasse A: Gutter født etter 01.01.2008
  • Klasse B: Gutter født etter 01.01.2009
  • Klasse C: Gutter født etter 01.01.2010
  • Klasse D: Gutter født etter 01.01.2011
  • Klasse E: Gutter født etter 01.01.2012
  • Klasse F: Jenter født etter 01.01.2008
  • Klasse G: Jenter født etter 01.01.2009
  • Klasse H: Jenter født etter 01.01.2010
  • Klasse I: Jenter født etter 01.01.2011
  • Klasse J: Jenter født etter 01.01.2012

Kommentarer